ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก